Equipping Believers Around the World to do the Works of Jesus!

Equipping Believers Around the World to do the Works of Jesus!

Somalia

Somalia
Gill Ministries Favicon

Awooda Mumink (aut)

Sidee Loo Joojinkaraain la Lumo Loona Bilaabikaraain Laguulaysto

Nolol Kasaraysa Dabeecadaha Cadiga Ah (sup)

Kuna Timid Hadiyadaha Ruuxda Barakaysan

Hadiyada ilaah ee daaweynta (hea)

Hadiyada Ilaah ee Daaweynta

Salaadu (pra)

Janada Ayaay Dhulka Keentaa

Mucjisada Adeega Wacdinta(MiE)

Qorshaha IlaahayEe Aduunka lagu Gaarayo

KaniisadaGuulaysatay (ChT)

Kitaabka FaliimahaRasuulada Dhexdiisa