ផ្លូវហាយវេទៅអព្ភូតហេតុ
ចូលរួមជាមួយសិស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក
នៅពេលអ្នកផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងអាណាចក្រថ្មីនៃអំណាចដ៏ទេវភាព
ការបង្រៀនដ៏មានអានុភាពដោយបណ្ឌិត A.L. Gill

 

      ខ្មែរ

ធ្វើការជាមួយបណ្ឌិត ប៊ែររិន ហ្គៀលហ្វីលៀន (Dr. Berin Gillfillian) ដែលជាស្ថានិកនៃកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិនៃព័ន្ធកិច្ចបំរើព្រះ​ បណ្ឌិត អាអិល ហ្គៀល បានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលបង្វឹកបង្វឺនជុំវិញសកលលោក​ ហើយបានច្របាច់បញ្ចូលមកក្នុងប្រធានបទ ៦ ដើម្បីអោយត្រូវគ្នានឹងពេលវេលាដ៏មមាញឹក!

សិក្សាប្រធានបទដ៏មានឥទ្ធិពលទាំង ៦ នេះ

៦ មគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សា - ចុចខាងក្រោម

អ្នកអាចជួយរក្សាគេហទំព័រនេះសម្រាប់អ្នកដទៃ។

Donate to Gill Ministries