Փոխէ Կեանքդ Ընդամէնը 6 Քայլերով 

 

Ընդամէնը 42 ժամ տեւող սերտողութիւններէ ետք դուն պիտի դառնաս աւելի հզօր, հրաշագործ Աստուծոյ զաւակ մը: Պիտի ունենաս այն հոգեւոր գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են կոչումդ իրագործելու համար:

Ծառայութեան Միջազգային Դպրոցի հիմնադիր Դոկտոր Պերըն Կիլֆիլընին հետ գործակցաբար, Դոկտ. Էյ. Էլ. Կիլը Թագաւորութեան Մարզումի Կեդրոններուն համար իր պատրաստած հարիւրաւոր ժամնոց ուսուցումները առաւ եւ զանոնք խտացուց վեց նիւթերու մէջ՝ բազմազբաղ ժամանակացոյցեր ունեցող մարդոց յարմարելու համար:

 

        • International School of MinistryFast Track to the Supernatural is the ISOM Miracle Module

Դոկտոր Ա.Լ.Գիլի ուսմունքները

Donate to Gill Ministries

 

Ты
Может помочь
Сохранить этот сайт
Доступно для других