Equipping Believers Around the World to do the Works of Jesus!

Equipping Believers Around the World to do the Works of Jesus!

Malagasy

Lingdom Pusat Pelatihan

Malagasy NCI~ Endriky ny Olom-Baovao
Notontosain’I L. sy Joyce Gill

Malagasy Aut~ Ny Fahefan’ny Mino
Nosoratan’i A.L. Gill

Malagasy P&W ~ Fiderana sy Fiankohofana
Notontosain’l A.L. sy Joyce Gill

Leave a Comment