Mymar Receiving Baptism

 

 

Ngôn ngữ tiếng Việt

Vietna,ese

Tài nguyên đào tạo Vương quốc

A.L. và Joyce Gill tích cực giảng dạy lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời cho các tín đồ trên khắp thế giới thông qua cuộc sống cá nhân của họ, qua sách của họ, qua các tài liệu đào tạo và thông qua việc giảng dạy của họ trong Trường Kinh thánh Quốc tế ISOM và các Trung tâm Huấn luyện Vương quốc khác.

Mục tiêu của họ là để thấy mỗi tín đồ hành động trong đức tin và thẩm quyền thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh ~ thực hiện lời của Chúa Giê-su, "Những việc ta làm, thì các ngươi cũng sẽ làm!"

Những sách được liệt kê dưới đây dành cho mục đích sử dụng cá nhân, Trường Kinh Thánh hoặc bất kỳ sự giảng dạy nào khác. Những cuốn sách này được phép tái bản mà không cần xin phép.

Để tải xuống cuốn sách, bạn cần có chương trình Acrobat Reader, bạn có thể tải xuống miễn phí tại www.adobe.com. Vui lòng kiên nhẫn vì kích thước của những tệp này có thể mất một chút thời gian để tải xuống

Hình ảnh của tạo vật mới NCI

Khám phá con người mà chúng ta được tạo dựng để trở thành! Sự bày tỏ đầy quyền năng về sự công chính khai phóng các tín hữu ra khỏi thất bại do những ý nghĩ tội lỗi, sự kết án, sự thấp kém và không xứng đáng để họ có thể trở nên phù hợp với hình ảnh của Ngài!

Thẩm Quyền Người Tin Aut

Đấng tạo hóa đã bày tỏ mục đích đời đời của Ngài dành cho nhân loại khi Ngài nói: “Hãy để họ quản trị!” Bạn sẽ bước đi trong sự dạn dĩ mới khi bạn sống trong sự đắc thắng trên Sa-tan cùng những thế lực ma quỷ trong đời sống hàng ngày và trong chức vụ của bạn!

Sự Sống Siêu Nhiên Sup

Thiết lập một mối thông công mới, gần gũi với Đức Thánh Linh. Khám phá cách vận hành của chín ân tứ Thánh Linh. Bạn sẽ thiết tha khao khát và thổi bùng những ân tứ này thành ngọn lửa khi bạn bước vào một đời sống mới trong sự sống siêu nhiên!

Sự Cung Ứng của Đức Chúa Trời cho Sự Chữa Lành Healing

Đặt một nền tảng vững chắc trong Lời Đức Chúa Trời sẽ khai phóng đức tin để tiếp nhận hay phục vụ sự chữa lành cách hiệu quả. Trình bày chức vụ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ như một khuôn mẫu cho sự chữa lành ngày nay.

Ngợi Khen và Thờ Phượng PW

Bày tỏ sự thay đổi đời sống, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong sự ngợi khen và thờ phượng. Khai phóng các tín hữu bước vào những điều kỳ diệu được mô tả trong Kinh Thánh trong sự ngợi khen mãnh liệt trong đời sống hàng ngày của họ. Các tín hữu sẽ học cách bước vào sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng riêng tư.

ĐỨC TIN to bài hát in Su Siêu Nhiên Faith

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể di chuyển vào cõi mới của đức tin – Làm thế nào bạn có thể làm khai thác hùng mạnh của Thiên Chúa. Đó là thời gian cho các tín hữu để phát hành đức tin của họ – Để bước vào cõi siêu nhiên – Thể hiện sự vĩ đại của Thiên Chúa cho tất cả thế giới.

Sự Vinh Hiển… Sự Hiện Diện… Của Đức Chúa Trời Glory

Thật là một ngày kỳ diệu chúng ta sống trong! Chúng ta có thể trải nghiệm vinh quang Thiên Chúa. Nó đang được thể hiện xung quanh chúng ta. Nhưng vinh quang của Ngài là gì … Thật là một ngày kỳ diệuchúng ta sống trong! Chúng ta có thể trải nghiệm vinh quang Thiên Chúa. Nó đang được thể hiện xung quanh chúng ta. Nhưng vinh quang của Ngài là gì …

Phép Lạ Trong Sự Truyền Giáo Eva

Khám phá cách chúng ta, như nhân vật trong sách Công-vụ, có thể kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ về sự chữa lành trong đời sống của chúng ta khi chúng ta trở thành một phần trong mùa gặt vĩ đại cuối cùng qua phép lạ truyền giáo!

Cầu Nguyện Đem Thiên Đàng Đến Thế Gian Pra

Khám phá cách chúng ta có thể khai phóng quyền năng, thẩm quyền, vương quốc và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện ở thế gian củng như trên thiên đàng. Qua sự cầu thay, cầu nguyện theo Lời Chúa, sự cầu nguyện trong đức tin và hiệp ý, bạn có thể thay đổi đời sống, gia đình và thế giới của bạn.

Hội Thánh Đắc Thắng ChT

Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ xây dựng hội thánh của Ta và các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó.” Sách Công-vụ là câu chuyện hội thánh trong sự hành động và đó là một mô hình để phục hồi dấu kỳ phép lạ trong hội thánh của Ngài hiện nay!

Quà tặng Bộ - Tông Đồ, Tiên Tri, Nhà Truyền Giáo, Mục Sư, Giáo Viên MiG

Chúa Giê-xu đã ban cho con người các ân tứ. Hãy khám phá cách những ân tứ nầy cùng nhau tuôn đổ trong hội thánh “để chuẩn bị dân sự của Chúa cho những công tác phục vụ.” Nghiên cứu nầy sẽ giúp nhiều người hiểu sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ!

Mô Hình Sự Sống Pat

Nền tảng phong phú về những lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời sống động trong đề tài nghiên cứu nầy. Những lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si, những sự kiện, những khuôn mẫu và những phép lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước tiết lộ kế hoạch và mục đích đời đời của Đức Chúa Trời hiện nay.